Általános Szerződési Feltételek

0. Bevezető

1. Alapvető tájékoztatás

1.1 A Szolgáltató adatai
1.2 A tárhelyszolgáltató adatai
1.3 Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei

2. Megállapodás szolgáltatásokról Szerződő fél és a Szolgáltató között

2.1 A szerződés tárgya
2.2 Szolgáltatás igénybevételének módja
2.3 Szolgáltatások
2.4 A szolgáltatások díjai
2.5 Szolgáltatás igénybevételének feltételei
2.6 Kötelezettségek

3. Adatfelhasználás, adatkezelés

3.1 Adatok
3.2 Adatkezelési Nyilatkozat
3.3 Az adatkezelés célja

3.4 Hozzájárulás az adatkezeléshez
3.5 Adatbiztonság
3.6 Cookie kezelés

4. Egyéb rendelkezések

5. Médiaajánlat

6. Összefogás és együttműködés másokkal

7. UAS (pilóta nélküli légi jármű) műveletek

8. ÁSZF változatok


8.1 Jelenlegi ÁSZF
8.2 Korábbi ÁSZF


0. Bevezető

Kérem, mielőtt a szolgáltatásokat igénybe venné, szíveskedjen átolvasni az Általános Szerződési Feltételeinket, ugyanis szolgáltatásunk igénybevételével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja azt, s mely Ön és a www.recpole.hu oldal üzemeltetője, Toldi Miklós Tamás egyéni vállalkozó között a megrendelés visszaigazolásával szerződésként létrejön!

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

1. Alapvető tájékoztatás

1.1 A Szolgáltató adatai

Az Ön (továbbiakban Szerződő fél) által megrendelt szolgáltatás értékesítője Toldi Miklós Tamás egyéni vállalkozó. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

A cég rövidített elnevezése: Toldi Miklós Tamás ev.
Székhely: 5700 Gyula, Mátyás király utca 52.
Számlavezető bank: K&H Bank
Számlaszám: 10402623-50526857-65891005
Adószám: 55535973-1-24
Nyilvántartási szám: 54231384
Kapcsolattartó neve: Toldi Miklós Tamás
Telefonszám: +36212006400
A cég elektronikus elérhetősége: info[kukac]recpole.hu

(továbbiakban mint Szolgáltató)

1.2 Tárhelyszolgálató adatai

Üzemeltető: Magyar Hosting Kft.
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
E-mail: info[kukac]mhosting.hu

1.3 Fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei

A 4. pont kimondja, hogy a szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez valamely elháríthatatlan oknál fogva nem lehetséges a Fogasztó fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi szakhatósághoz. A Szolgáltató székhelyén illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Név: Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Telefonszám: Tel: 66/546-150
E-mail: fogyved[kukac]bekes.gov.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 óra között

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

2. Megállapodás a Szerződő fél és a Szolgáltató között

2.1 A szerződés tárgya

A recpole.hu oldalon eladásra kínált szolgáltatások képezik a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti szerződés tárgyát. A megrendelni kívánt szolgáltatás tulajdonságai és jellemzői a „Fix csomagajánlatok” valamint a “REC Pole+” menüpontban találhatóak.

2.2 Szolgáltatás igénybevételének módja

Megrendelő a recpole.hu weboldalon a „Fix csomagajánlatok” menüpontban található csomagok közül választ, majd a „Megrendelés” gombra kattintva megjelenő űrlap kitöltésével és az „Elküld” gomb megnyomásával megrendeli a recpole.hu oldalon kínált szolgáltatást.

2.3 Szolgáltatások

A mindenkori aktuális megrendelhető szolgáltatások listája a recpole.hu oldalon elérhető.

Minden szolgáltatás, mely mozgóképrögzítéssel és / vagy mozgókép utómunkálatával kapcsolatos, tartalmazza a felsoroltak mellett plusz szolgáltatásként ingyenesen az elkészült és / vagy felvett anyagok 30 napos biztonsági tárolását, mely szolgáltatást a Szolgáltató REC Pole+ néven azonosít.

A REC Pole+ szolgáltatás bármilyen megrendelés esetén önkényesen indoklás nélkül lemondható, azt csupán a Szolgáltató biztosítja a Szerződő fél felhasználói élményének javítása és a jóhiszeműség jegyében.

A REC Pole+ szolgáltatás meghosszabbítható, amennyiben a Szerződő fél erre igényt tart.
További elérhető csomagok:
REC Pole 30, mely további 30 naptári napos,
REC Pole 90, mely további 90 naptári napos,
REC Pole 360, mely további 360 naptári napos biztonsági mentés tárolására jogosítja a Szerződő felet.

A szolgáltatások igénybe vehetőek kizárólag élő szerződés esetén, vagyis még le nem járt REC Pole+, REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatás ideje alatt.

A tárolással kapcsolatos szolgáltatások mindig az előző szolgáltatás lejáratát követő első naptári napon kezdődnek.
A REC Pole+, REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatás bármikor lemondható. A szolgáltatási díjjal kapcsolatos lekötött tárhelyhasználati díj a lemondott REC Pole+, REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 esetén nem visszatérítendő a Szerződő fél számára.

A REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatás megrendelésekor a szolgáltató árajánlattal áll elő a Szerződő fél felé, mely elfogadása esetén a Szerződő fél köteles az előzőekben megállapodott egyedi szolgáltatási díjat 7 naptári napon belül a szolgáltató pénzintézetnél vezetett számlaszámára átutalni. A tranzakciónál figyelembe kell venni, hogy a jóváírás élő szerződés alatt történjen meg.

A REC Pole+, REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatások alatt a tárolt biztonsági mentést az oldalon található űrlap segítségével igényelheti az Szerződőfél. A kapott REC Pole+ biztonsági kulcs megfelelő tárolásáról, és az űrlap megfelelő és biztonságos kitöltéséről az Szerződő fél felelőssége gondoskodni! Javasolt a biztonságos, zárt internetes hálózathoz való csatlakozás, és a nyílvános ingyenes elérési pontok kerülése!
Az Szerződő félnek átadott REC Pole+ biztonsági kulcsot az Szerződő fél felelőssége megfelelően elzárva tárolni. Adatbiztonsági okokból az elveszett, ellopott vagy nem hozzáférhetővé vált REC Pole+ biztonsági kulcs visszaállítására, újra küldésére, módosítására vagy megváltoztatására lehetőség nincs.

2.4 A szolgáltatások díjai

A szolgáltatási díj az adott szolgáltatás mellett / alatt az adatlapján feltüntetett ár, mely alanyi adómentesen kerül számlázásra. Önnek ezt az összeget kell megfizetnie.
Kivételt képeznek ez alól a “Csináld Magad Csomagok” melyekre a Szerződő fél által leadott árajánlat igénylésben szereplő specifikációra egyedileg történik az árkalkuláció, valamint REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatások, amik esetében a megrendelő által kért, a szolgáltató által gyártott és tárolt médiatartalmak mennyiségétől, a tárolási idő intervallumtól és a kapacitás leterheltségétől függ, ezáltal mindenkor egyedi árképzés tárgyát képezik.

A szolgáltatás igenybevételének plusz költségeiről (amennyiben van ilyen) a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Szerződő felet. Ilyen lehet pl.: a Drónfelvétel igénylése, melyek földrajzi koordináta szerint engedélyhez kötöttek lehetnek. Amennyiben engedélyköteles és hatósági illetékdíja van, annak költségét nem a Szolgáltató határozza meg.

2.5 Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A szolgáltatás megrendelése a recpole.hu weboldalon keresztül történik. A megrendelést követően a Szolgáltató a rendelkezésre álló kapacitás, és kért szolgáltatások felételeinek teljesíthetősége függvényében visszaigazolja azt. A szolgáltatás díját, a visszaigazolástól számított 7 naptári napon belül banki átutalással kell kiegyenlíteni. A megrendelés, a banki átutalással történő kiegyenlítést követő, a  pénzintézetnél vezetett számlán történő jóváírással tekinthető véglegesnek. A szolgáltatás banki átutalással történő kiegyenlítését követően a Szolgáltató a Szerződő fél részére számlát köteles kiállítani, melyet a Szolgáltató elektornikus úton küld el a Szerződő fél által megadott email-címre. A Szerződő fél a számlázással kapcsolatos egyéb kérdéseit az info@recpole.hu email-címre küldheti el a Szolgáltató részére.

2.6 Kötelezettségek

Szolgáltató köteles Szerződő fél számára az általa megrendelt szolgáltatást a megrendeléskor hatályos feltételek szerint teljesíteni.
A Szerződő fél jogosult a megjelölt szolgáltatásoknál feltüntetett REC Pole+ kiegészítő szolgáltatással élni vagy azt akár indoklás nélkül visszamondani.
A Szerződő fél jogosult a megrendelt REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatást indoklás nélkül visszamondani.

A Szerződő fél, amennyiben igényt tart rá, köteles élő szerződés alatt megrendelni a REC Pole 30, REC Pole 90 vagy REC Pole 360 szolgáltatásokat. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató nem köteles ajánlatot tenni, és törölheti a Szerződő fél megrendelését.

A Szerződő fél köteles az e-kereskedelem Magyarországon hatályban lévő összes jogszabályának betartására.
A Szerződő fél köteles a Szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatás ellenértékével megegyező összeget banki átutalással a megrendelés visszaigazolásától számított 7 naptári napon belül kiegyenlíteni. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató törölheti a Szerződő fél megrendelését.

A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Szerződő felet az megrendelt UAS műveletnél esetlegesen felmerülő hatósági illetékdíjakról, melyek megfizetése a megrendelt szolgáltatáson felül értendő.
A Szolgáltató köteles előzetesen tájékoztatni az UAS művelet előtt a Szerződő felet annak biztonsági előírásairól, és a jogi szabályozásokról.
A Szerződő fél jogosult az UAS művelet szolgáltatási díjainak megállapítását követően elállni a szerződéstől, amennyiben a szolgáltatási díjat még nem fizette meg, így szerződéskötés sem történt.
Az UAS üzemeltetésére a jogszabályban foglalt, kötelezően megfizetetendő mindenkori hatósági díjakat nem a Szolgáltató határozza meg, hanem a légügyi hatóság. Az illeték megfizetése nem garanacia a légügyi hatósági engedély kiállítására. A megfizetett hatósági illetékdíj nem visszatérítendő, amennyiben a hatósági engedélyezési folyamatban elutasító határozat születik. A Szerződő félnek vis maior esetén az előzetesen a légügyi hatóságnak megfizetett hatósági eljárási illetékdíjat visszaigényelni nincs lehetősége.
Az UAS üzemeltetése során a Szerződő fél hibájából keletkező bármilyen káresemény anyagi és jogi felelőssége a Szerződő felet terheli.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

3. Adatfelhasználás, adatkezelés

3.1 Adatok

A www.recpole.hu bizonyos szolgáltatásainak megrendelése során olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
A fogyasztói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név a lakcím és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név a lakcím és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Szerződő fél Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

3.2 Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a recpole.hu weboldal szolgáltatását igénybe vevő Szerződő a szolgáltatások megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatároz.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

3.3 Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a Szerződő fél által megrendelt szolgáltatás beállítása, valamint a szerződés érvényességi ideje alatt fennálló, a megrendeléssel és a szolgáltatással kapcsolatos kapcsolattartás megkönnyítése.

3.4 Hozzájárulás az adatkezeléshez


A Szerződő fél a megrendeléskor Önként hozzájárul, hogy az Adatkezelő Toldi Miklós Tamás a megrendeléshez kötelezően előírt esetleges személyes adatait kezelje.

3.5 Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

3.6 Cookie kezelés

A weboldal használat során a Szolgáltató kisméretű, a Szerződő féllel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Szerződő fél számítógépére adatfeljegyzés, a Szerződő fél azonosítása, a Szerződő fél további látogatásainak megkönnyítése érdekében. Az adatfájlok használata során a Szolgáltatóhoz került adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja az adott Szerződő fél azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A Szolgáltatónak nem szükséges a Szerződő fél hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
A bevásárlókosárhoz használt cookie;
Biztonsági cookie-k ;

A Szerződő fél a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a Szerződő fél figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával  bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Szerződő fél nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Szerződő félnek lehetősége van a cookie-kat törölni az Eszközök / Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

4. Egyéb rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződésnek a nyelve magyar, a megkötött szerződések nem írásban kötött szerződésnek minősülnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az nem visszakereshető. Az Általános Szerződési Feltételek nem utal magatartási kódexre. A Szerződő fél a szolgáltatás igénylésével és a recpole.hu használatával automatikusan elfogadja a Szolgáltató szerződéskötésére vonatkozó ajánlatát. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha a felek bármelyikét Vis Maior esemény akadályozza meg, gátolja vagy késlelteti bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítésében, akkor az ilyen fél felelősségre nem vonható, viszont köteles az ilyen esemény bekövetkezését követően, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban tájékoztatni a másik felet az ilyen eseményről és annak körülményeiről. Vis Maiornak minősül minden olyan eset, amelyért egyik fél sem felelős, azaz az adott fél ésszerűen körültekintő magatartása ellenére sem volt elkerülhető. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, melyet közzétesz a recpole.hu oldalon a frissítés megjelölésével. Szerződő fél felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. A mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek elérhető a www.recpole.hu internetes oldalon.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

5. Médiaajánlat

A REC Pole az internetes oldalán és / vagy a Facebook, Instagram oldalakon történő szponzorált megjelenési lehetőséget kínál. A médiaajánlatot olyan vállalkozások, cégek, államigazgatási szervek természetes vagy jogi személyek vehetik igénybe, akiknek a működés alapelvei és cégfilozófiája nem ütközik a REC Pole által kínáltakkal.

Alapvető, hogy a megjelenéssel nem élhet faji vagy etnikai hovatartozás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés valamint a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó véleménnyel.

A megjelenés történhet álló, vagy mozgókép formájában. Az állókép statikusan jelenhet meg hang nélkül. A mozgókép az oldalon úgy kerül elhelyezésre, hogy amennyiben az hangot ad ki, úgy a hang kikapcsolható legyen, valamint a mozgókép az oldal betöltésével automatikusan nem indulhat el, amivel a felhasználó korlátozva lenne a szabad választás jogával, vagyis abban, hogy valamit meg kíván-e nézni / hallgatni, vagy sem.

Az oldalon közzétett harmadik féltől származó tartalmak hitelességéért a REC Pole oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik féltől származó közzétett médiamegjelenésre vonatkozóan, amennyiben rendelkezik hivatkozással, a hivatkozásának landing page funkciójának tartalmáért és a vonatkozó felhasznált cookie-k-ért teljes körűen a megjelenést igénylő harmadik fél adatvédelmi irányelvei rendelkeznek. Ezt, a mindenkori megjelenést igénylő harmadik fél internetes oldalán, vagy egyéb elérhetőségein keresztül igényelheti a Szerződő fél.

Az oldalon történő állóképp megjelenés történhet hossz x szélesség dimenziókban 75 ppi sűrűségben megadva 150 x 150, 150×300, 300×150, 1000×300-as felbontásban az elhelyezés helyétől függően úgy, mint oldalsáv a tartalom vége, vagy bejegyzés körbefuttatása.

Az oldalon beágyazható mozgókép a harmadik fél által igénybe vett szolgáltatótól (Youtube, Instagram, Vimeo stb.) fogadható, amennyiben a beágyazni kívánt tartalom nyilvános, és listázható beállításokkal van feltöltve. A beágyazott mozgóképtartalomnak rendelkeznie kell a releváns bélyegképpel, melynek utalni kell annak tartalmára, céljára. A bélyegkép vagy más néven avatar nem lehet összeférhetetlen az oldal design-jával, és az ismertetett alapelvekkel!

A kívánt beágyazás, és elhelyezés költségeiről minden esetben egyedi díjszabás szerint dönthet, hogy elfogadja-e. Az ár képzésénél szempont, hogy mekkora, milyen típusú médiát szeretne elhelyezni, és mennyi időre kívánja az adott helyet lekötni.

Mivel a REC Pole egy igen dinamikusan fejlődő weboldal, a piac sarkalatosan gyenge pontjaira kíván megoldást kínálni, így bízunk abban, hogy megtalálja Ön is a megfelelő üzleti lehetőséget benne, és belefoghatunk egy sikeres együttműködésbe!

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

6. Összefogás és együttműködés másokkal

A REC Pole nagy örömmel veszi a szolgáltatásai területét érintő iparágakban dolgozó vállalkozók jelentkezését, akik szívesen dolgoznának együtt, vagy vállalnának munkát földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül! Sok olyan munka, és tevékenység van, melyek területileg távol találhatóak meg, és sok utazást, költséget, és felesleges környezeti terhelést jelentenének, az ügyfeleknek nyújtott flexibilitás korlátoltságáról nem is beszélve. Az oldal által kínált szolgáltatások kooperatív kiszervezéséhez várjuk az iparági szereplők jelentkezését egyeztetés céljából. Írjon emailt, vagy üzenetet a kapcsolat oldalon, hogy a részleteket megbeszélhessük!

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

7. UAS (pilóta nélküli légi jármű) műveletek

A különböző UAS műveletekhez (pilóta nélküli légijármű pl.: drón reptetés, felvétel készítés, geodéziai felmérés stb.) az üzembentartónak (jelen esetben a Szolgáltató) a hatályos jogszabályok értelmében az érintett földrajzi területen történő művelet engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes légügyi hatóságnál.
A megrendelés abban az esetben minősül ajánlattételnek, amennyiben a Szerződő fél a felmerülő eljárási hatósági illetékdíjak megfizetését előzetesen megtette, annak ellenértékét a Szolgáltatónak átadta illetékrendezés céljából, vagy a nevezett illetékek megfizetésétől mentes helyen történik az UAS művelet.
Az eljárási illetékdíjak meghatározása a szolgáltató feladata, melyről tájékoztatja a megrendelőt. A megrendelő az illetékdíjak meghatározása után dönthet úgy, hogy a költség megfizetése helyett nem veszi igénybe a szolgáltatást.

UAS műveletekre, korlátozásokra és az üzemeltetésre vonatkozóan jelenleg a 2021 január 1.-étől hatályos új módosított 1995. évi XCVII. törvény rendelkezik.

A Szolgáltató rendelkezik a pilóta nélküli légijármű üzemeltetéséhez szükséges az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiállított üzemben tartói igazolással, eszközregisztrációval, az üzemeltetéshez szükséges érvényes kötelező felelősségbiztosítással valamint az használt osztálybesorolású pilóta nélküli légijármű műveleteinek végrehajtását engedélyező jogosítvánnyal.

A Szerződő fél minden UAS művelet előtt tájékoztatást kap a művelet(ek) menetéről a Szolgáltatótól.
A Szerződő fél köteles a rá vonatkozó biztonsági előírásokat betartani. Az üzemeltetés során a Szerződő fél hibájából keletkező bármilyen káresemény anyagi és jogi felelőssége a Szerződő felet terheli.

Amennyiben a megrendelt UAS művelet ingatlan közelében történik, úgy a művelet előtt az összes ingatlantulajdonosnak és az üzemeltetőnek hozzájárulói nyilatkozatot kell tennie a Szolgáltató felé a művelethez való beleegyezésről, mielőtt a Szolgáltató megkezdeheti az UAS műveletet.
Amennyiben a felvételen személyek jelenhetnek meg, úgy az érintett összes félnek a Szolgáltató felé hozzájárulói nyilatkozatot kell tennie, mielőtt a Szolgáltató megkezdeheti az UAS műveletet.
Az hozzájárulói nyilatkozatok begyűjtése a Szerződő fél felelősségi köre, de nem akadályozhatja a beszerzés ideje a megrendelt szolgáltatás végrehatjását.

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!

8. ÁSZF változatok

8.1 Jelenlegi ÁSZF

A jelenlegi, aktuális ASZF utolsó frissítése 2021.03.12.

8.2 Korábbi ÁSZF

A korábban érvényes ÁSZF-ek az alábbiakban érhetőek el:

(nincsen letölthető korábbi ÁSZF)

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE!